Emlak Nedir?

EMLAK
Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla, ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir.
HARİTA
Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir. PAFTA
Büyük haritayı meydana getiren parçaların her birine denir.
ARAZİ
Yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan topak parçasına denir. ADA
Belirli yollarla çevrili imar planların meydana getirdiği parsellerin üzerindeki bir arada oluşumuna denir.
MEVZİİ İMAR PLANI
Bir bölgeye mahsus olan ve genel olmayan planlanmış bölgeye denir.
ARSA (imar parseli)
İmar planı kapsamında yer alan kullanım şekli ve yapılaşma düzeni belirlenip tamamlanmış arazi parçalarına denir. Arsaların diğer bir ismi ise imar parseli’dir.
KOORDİNELİ ÇAP
kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir.
ROPERLİ KROKİ
İlgili parselin yapılabilmesini sağlayan, gerekli ölçülerin bulunduğu vesikaya denir.
İMAR DURUMU
İmar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgeye denir.
İFRAZ Tapu
kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.
TEVHİD
Tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın tek bir parsel haline getirilmesidir.
KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI
Taraflar arasında şekil, biçim adet (yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü’nce senet altına temlik şeklidir.
KAT İRTİFAKI
Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat, Mülkiyeti Konunu’ na göre kurulan irtifak hakkıdır.
CİNS TASHİHİ
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.
İSKAN
Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izine denir.
DAİRE
Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir.
KAT MÜLKİYETİ
Tamamlanmış bir yapının kat, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen,depo gibi bölümlerden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kurulan özel mülkiyet hakkına denir.
AKİT
Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.
SATIŞ VADİ
Taşınmazın satışının bir kimseye vaat edilmesidir.
HİSSELİ TAPU
Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.
MÜSTAKİL TAPU
Bir kişinin kendi başına sahip olduğu belgeye denir.
DEVRE MÜLK
Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekana denir.
GECEKONDU
Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir.
VEKALET
Kişinin kendi iradesi ile tayin ettiği bir temsil şeklidir.
VERASET İLAMI
Kanuni varislerin ölenin varisleri olduklarını resmi kayıt evrakları neticesinde kendilerini kanıtlamalı ve ilgili mahkemeden almış oldukları tasdikli belgeye denir.
MİRASIN İNTİKALİ
Ölen bir kimsenin mal varlığı ile alacak ve borçlarının mirasçılarına geçmesine denir.
ŞUFA HAKKI
Hissedarlar arasında birinin üçüncü şahıslara satışında yürürlüğe girme hakkına denir.
ŞERH
Tapu kütüğüne geçici mahiyette olmak bazı şahsi hakların kaydedilmesine denir.
İPOTEK
Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.
HACİZ İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir. TEDBİR
Emlak ile olan ihtilafın ve alacaktan doğan ihtilafın çözümü için konan şerhe denir.
İZALE-İ ŞUYU
hissedarlar arasında paylaşılmayan emlakın mahkeme yoluyla satışına isteme şekline denir.
İNTİFA HAKKI
Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.
KURU MÜLKİYETİ
Emlakta hak sahibi olup tasarruf sağlamayan intifa hakkı ile hareket edebilen terime denir.
İRTİFAK HAKKI
İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir.
KİRALAMA İŞLEMİ
Taraflarca belirli zaman ve şartlarda anlaşarak sözleşme altına alınan kullanım şekline denir.
 Tüm Emlak İlanları
Kaçmaz Gayrimenkul
Kaçmaz Gayrimenkul olarak Kocaeli Kandıra merkezde hizmet vermekteyiz.Yatırımlarınızı Güler Yüzlü Hizmet + Güven + Tecrübe ile değerlendiriyoruz. Kandıra - İzmit - Kaynarca - Adapazarı bölgesindeki taşınmazlarınız alınır - satılır ve değerlendirilir.